ORE SIZER® on vuonna 1987 perustettu yritys, aikana jolloin keskipakomurskaimien valmistajiin kohdistui paineita markkinoilta muuttuvien vaatimusten vuoksi.

Keskipakomurskaus perustuu partikkelien murskaantumiseen törmätessään toisiinsa murskaimen kammiossa roottorin antaman keskipakoliikkeen energialla.

Keskipakomurskaimet soveltuvat kaikenlaisen raakamateriaalin murskaukseen. Normaalisti suurin raekoko on < 40 mm, mutta erikoistapauksissa voidaan murskain rakentaa <70 mm syötemateriaalille. Lopputuotteen raekoko voi olla jopa < 0,2 mm.

Esim. korkealuokkaisen asfalttikiven tuotannossa ORE SIZER® on vertaansa vailla. ORE SIZER® soveltuu myöskin erinomaisesti kierrätysmateriaaleille, esim. kierrätyslasin puhdistukseen ja murskaukseen.

Kulutusosakustannukset ORE SIZER® murskaimissa ovat pienemmät kuin kilpailijoiden laitteissa, n.0,2 € / T.

Sundström Ab Oy on infra-alalla toimiva yritys, jonka tärkeimmät toimialat ovat maanrakennus, radanrakennus, asfaltointi ja murskaus. Sundström Ab Oy:n  etuna kilpailijoihin nähden ovat osaava henkilöstö ja panostukset viimeisimpään tekniikkaan. Heillä on lisäksi omat murskauslaitokset ja asfaltointiasemat sekä oma betoniasema. Sundström Ab Oy on myös yksi harvoja suomalaisia yrityksiä, jolta löytyy oma radanrakennuskalusto.

Loppumateriaalien luokittelemiseksi vaatimukset täyttäviksi murskauslaitoksen loppupäähän Sundström Ab Oy hankki ORE SIZER® OM 120 7-porttisen keskipakomurskaimen. Laite toimitettiin asiakkaalle toukokuussa 2020. ORE SIZER® OM 120 asennettiin asiakkaan oman vaunun päälle.

Vimelco Oy on toimittanut ORE SIZER® keskipakomurskaimia Suomeen jo useamman vuosikymmenen aikana. Vimelco Oy vastaa myöskin laitteiden kulutus- ja varaosista.

Lisätietoja Vesalta 050 456 8144 tai Mikalta 050 456 8142