Kompostointi on tärkeä osa jätteenkierrätystä

image-5605

Todennäköisesti kaikkein vanhin jätteiden kierrätysprosessi on kompostointi. Mutta onko se tänä päivänäkin ajankohtainen käsittelytapa, osa ratkaisua maailman jäte-, ilmasto- ja luonnon köyhtymisen kriisiin?

Merkittävä osa kotitalouksien sekajätteestä on biojätettä, Suomessa noin kolmannes, kehittyvissä maissa yli puolet. Kaatopaikalla sekajätteen biojäte mätänee tuottaen kaatopaikkakaasuna metaania, mikä on kasvihuonekaasu. Kompostoidessa biojäte hajoaa aerobisesti käyttökelpoiseksi mullaksi, jolla biojätteen ravinteet palautuvat kiertoon vähentäen fossiilisten lannoitteiden tarvetta. Kompostointi on myös kaatopaikkaamisen jälkeen kaikkein halvin jätteenkäsittelymuoto.

Maailmassa on noin 3 miljardia ihmistä, joiden jätteille ei ole minkäänlaista käsittelyä (Uusiouutiset 17.9.2015). Koska kehittyvissä maissa biojätteen osuus kaikesta jätteestä on erityisen suuri, niin globaalisti tarkastellen kompostoinnille on enemmän tarvetta kuin koskaan.

Länsimaissa kalliimpi prosessi mädätys on monin paikoin korvannut kompostoinnin. Sen etuna on biokaasun ja sen sisältämän metaanin tuotanto. Suljettuna prosessina sillä on myös etunsa avokompostointiin verrattuna, mitä tulee pölyihin ja hajuihin.

Kompostoinnin etuna on kuitenkin se, että se lisää maaperän orgaanisen materiaalin määrää. Maaperään sitoutuneen hiilen määrä on lähes kolminkertainen verrattuna puihin ja kasveihin sitoutuneeseen.
Kompostissa olevat bakteerit ja sienet, mitkä pölyssä voivat olla ongelma, ovat maaperän biodiversiteetille rikkaus: Lusikallinen kompostia sisältää 100 miljoonaa bakteerilajia ja tuhansia sienilajeja. Maaperäkäytössä komposti siis sitoo hiiltä, varastoi ravinteita, säännöstelee vettä ja korvaa kasvualustana turvetta vähentäen sen nostotarvetta.

Siten kompostointi on myös kehittyneissä maissa erittäin varteenotettava kierrätysmenetelmä. Mutta kompostituotteen on oltava hyvälaatuista. Patogeenien ja rikkaruohojen tuhoutuminen edellyttää >55°C lämpötilaa 3 päivän ajan, EU:n säädökset rajaavat ruuanviljelyssä käytetyn kompostin joukossa sallitun muovin, metallin ja lasin määrän 0,5 paino-%:iin. Muovin osalta vaatimus tulee yhä tiukentumaan ja uusi normi määrittää sen pinta-alan mukaan (cm²/litra).

Kompostin sekoitus on tärkeää

topturn_x5500_korvaa_x63n-300x225

Kompostoituminen on pieneliöiden aikaansaama, lämpöä tuottava prosessi, joten biojätteen tehokas ja tasalaatuinen kompostointi edellyttää biomassan hyvää sekoittamista, jotta eliöt saavat happea ja jotta niiden tuottama lämpö jakautuu tasaisesti. Aumakompostointiin suunniteltu aumankääntäjäKomptech Topturn X, sekoittaa aumat noin 7 kertaa nopeammin kuin pyöräkoneen kauhalla käännellessä ja sekoitus on aina tasalaatuisen tehokasta. Vinhasti pyörivä roottori (enimmäisnopeus 195 rpm) myös rikkoo biojätteen umpinaisia rakenteita.

Topturn X -aumankääntäjään voit tutustua tästä.

Valmiin kompostin seulonta

Kompostoitunut tuote viimeistellään seulomalla, jolloin hajoamattomat kappaleet saadaan pois ja jäljelle jää tasakokoinen, hyvin levittyvä multa. Kompostin joukossa käytetään tukiaineena yleensä puu- ja risumursketta, jolla varmistetaan ilman kulkeutumiseen sopiva rakenne. Seulonnalla myös tämä puu saadaan pääosin pois, joko uudelleen- tai energiakäyttöä varten.

Komptech Nemus -rumpuseula

Komptechin rumpuseulat, kuten diesel-sähköinen Cribus ja diesel-hydraulinen Nemus on suunniteltu erityisesti kompostin seulontaa silmällä pitäen. Mikäli halutaan seuloa eri kokoisia multajakeita, on seularummun vaihtaminen näissä seuloissa hyvin nopeaa, kuten muidenkin huoltotöiden suorittaminen.
Rumpuseula on monikäyttöinen kone, joka sopii lisäksi maa-ainesten, sekajätteiden, puumurskeen ja oikeastaan minkä tahansa seulottavan materiaalin tehokkaaseen seulontaan.

Komptechin Multistar-tähtiseuloissa seulatasot koostuvat peräkkäisistä akseleista, joissa on kiekkoina kumisia tähtiä tiiviisti lomittain. Näin ollen pitkulainen kappale ei pääse ”sukeltamaan” tason läpi, joten Multistar-tähtiseula tuottaa erittäin tarkan seulonnan, jossa pidempiä tikkuja ei pääse multa-alitteeseen. Lisäksi seulontakarkeutta voidaan hienosäätää muuttamalla tähtiakselien pyörimisnopeutta.

Multistar-tähtiseulan uusi 20…40mm tähtimalli

Multistar-seulan valttina on kumitähtien metalliset puhdistussakarat, jotka pitävät tähtikiekkojen välit puhtaana ja hidastavat merkittävästi niiden kulumista. Lisäksi mobiili Multistar-seula on yleensä kaksitasoinen: karkealla tasolla tehostetaan hienon tason seulontaa ja poistetaan isot roskat ja muut karkeimmat kappaleet omaan jakeeseen.

Täryseulat ovat tutumpi näky kiviainesten seulonnassa, mutta voimakkaan iskunsa ansiosta Powerscreenin Warrior– ja Titan-täryseuloja käytetään hyvällä menestyksellä myös kompostin seulonnassa, esimerkiksi rosteriverkolla varustettuna.

Komptechin rumpuseulat

Komptech Multistar -tähtiseulat

Powerscreen Warrior -täryseulat

Mikäli halutaan seuloa aivan erityisen hienoa, muutamien millimetrien kompostijaetta, on meillä myös siihen ratkaisu, Binder+Co:n Bivitec-kaksoisiskuseula.

Muovi kompostin joukossa ja tuuliseulonta

Komptech on viime aikoina useilla testeillä tutkinut muovin käyttäytymistä kompostiprosessissa. Yksi testeistä aloitettiin murskaamalla bio- ja viherjätettä Crambo-puumurskaimella karkeita seulakoreja käyttäen. (Crambo tuottaa puusta tukiainekäytön kannalta ideaalia mursketta, jonka kappaleissa on paljon pinta-alaa.)
Syötteessä oli muovia 3-5 paino-%, mikä on visuaalisesti hyvin paljon. Murskauksen jälkeen materiaali seulottiin Multistar One -tähtiseulalla 100mm katkaisulla. Muovista 70-80% päätyi 100mm ylitteeseen, 20-30% alitteeseen, joten laadukas seulonta itsessään vähentää multatuotteen muovia merkittävästi.

Komptechin Hurrikan S -tuuliseula ja Maxx-rumpuseula

Seulaylitteestä muoviroska voidaan erotella puun ja muun painavamman joukosta tuuliseulalla ja erityisesti tällaiseen tuulierotteluun suunniteltu kone on Komptechin Hurrikan S. Konetta syötetään suoraan seulan kuljettimella, tärysyöttimen alla oleva puhallin lennättää muoviroskaa niin, että se laskeutuu seuraavalle kuljettimelle päällimmäiseksi. Kuljetin kulkee tehokkaan imuroottorin alta, joka tehokkaasti erottaa jakeesta kevyen muovin. Näin muoviroska saadaan erilleen energiakäyttöön ja esimerkiksi tukiaine puhdistuu ja voidaan palauttaa tukiainekäyttöön ilman, että muovia rikastuu kompostiin koko ajan enemmän.

Komptech jatkoi edellistä testiä niin, että valmistunut komposti seulottiin Bivitec-seulalla 8mm silmäkoolla:

  • Alitetta oli 75%, jossa muovin määrä oli, nyt pinta-alana mitaten, 15 cm²/l.
  • Ylitettä oli 25%, joka ohjattiin Hurrikan S -tuuliseulaan.
  • Hurrikan S erotti kevytjakeeksi 0,6% testin kokonaismäärästä, tämä jae oli 96,4 %:sesti muovia.
  • Painavaan jaetta oli loput 24,4% kokonaismäärästä ja siihen muovia jäi 3,6% mutta lisäksi paljon kovia epäpuhtauksia, kuten keramiikkaa ja lasia.

Hyvällä tuuliseulalla saadaan siis erittäin hyvin muovia pois seulaylitteestä, toisaalta sitä myös jää seula-alitteeseen. Tähän ratkaisuksi Komptech on yhdessä TCS Umwelttechnikin kanssa kehittänyt Densofex-erotinta, joka perustuu ns. tiheyspöytään, jossa materiaali kulkee profiloidulla reikälevyllä, jonka rei’istä puhalletaan ilmaa. Riippuu markkinoiden kiinnostuksesta, päätyykö isokokoinen, monivaiheinen, mutta silti kontin tavoin siirreltävä laitteisto sarjatuotantoon.

Tuotekehityksessä olevan Densofex-erottimen keskiössä on ”densimetric table” eli tiheyspöytä, joka erottelee kiviä ja lasia kompostista, pöly ja kevyt muovi kulkeutuu syklonille ja laite sisältää myös sen erottamalle karkeammalle materiaalille pienen rumpuseulan.

Hurrikan-tuuliseulaan voit tutustua tästä.

Sivulla on esitelty myös Stonefex-tuuliseula, jolla kivet ja muu epäorgaaninen voidaan erottaa tukiainepuun joukosta.

Lisätietoja Lauri Rahikainen, 050 4568143

L.R. 16.8.2023

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.