• +358 50 456 8157
 • etunimi.sukunimi@vimelco.fi
 • Kiviainesten ja kierrätysmateriaalien pesu ja kuivaus

  Vimelco Oy toimittaa asiakkailleen räätälöityjä Terex Washing Systemsin pesulaitteita ja pesulaitoksia. Toimitamme sekä yksittäisiä koneita että avaimet käteen -laitoksia räätälöitynä aina asiakkaan tarpeen mukaan.

  Pesulaitteistoilla varmistetaan puhdas lopputuote poistamalla epäpuhtaudet. Esimerkiksi savi, hiesu ja/tai kivituhka pestään pois lopputuotteesta sekä kiviainespitoista rakennusjätettä pestään materiaalien kierrättämiseksi.

  Terex Washing Systems:llä on laaja siirrettävien ja kiinteiden pesujärjestelmien valikoima. Tämä sisältää siirrettävät ja kiinteät pesuseulat, vedenerotuslaitteet, modulaarit pesulaitokset, syöttöyksiköt ja erilaiset kasakuljettimet sekä kaiken tarvittavan, mm. suurtehovesipumput ja vedensuodatusjärjestelmät, saostussäiliöt ja niiden lisäaineet. Pesuvesi kierrätetään pesulaitteistoissa tehokkaasti ympäristösäädöksiä noudattaen.

  Pestäviä kohteita ovat mm. hiekka ja sora, hiili, murske, kuona, kierrätysmateriaalit, kaikki betoni-, laasti- ja asfalttihiekat, louhospöly- ja murske, rautamalmi, järvi- ja rantahiekat, lasiteollisuuden käyttämä piihiekka, golfkentillä käytettävä hiekka, suodatushiekka ja useimmat pestävät bulkkimateriaalit.

  Toimitamme myös Binder+co:n leijupetiin perustuvia jatkuvatoimisia Dryon -tärykuivaimia bulkkimateriaalien kuivaukseen. Kuivaimia on saatavilla pienestä suureen kapasiteettiin erilaisilla täryillä ja reikälevyillä käyttökohteen mukaan.

  Katso myös varastossa olevat pesu- ja kuivaustuotteet.