Vimelco järjesti syyskuussa demokiertueen päämiehensä Komptechin uudehkolla tuuliseulalla Stonefex 3000E.

Komptech on pitkään valmistanut HURRIKAN-tuuliseulaa, jonka tyypillisin käyttökohde on kompostista seulotun puumurskeen tehokas puhdistus muoviroskasta. Näin puu voidaan käyttää kompostin tukiaineena uudestaan ilman, että muovin määrä kompostin joukossa kasvaa.

Kompostin tukiaineen puhdistusta Mustankorkealla, alla toisistaan eroteltua muoviroskaa ja puhdistunutta tukainepuuta

Myös STONEFEX toimii tehokkaasti tässä käyttötarkoituksessa, kuten testit niin Jyväskylän Mustankorkealla kuin Espoon Ämmässuolla osoittivat. Mutta säätöjä muuttamalla Stonefex pystyy lisäksi erottelemaan puun kevytjakeeksi, jolloin kivet ja muu painava erottuvat raskasjakeeksi.

Tähän laite on ensisijaisesti suunniteltukin, energiapuumurskeen puhdistukseen kivistä. Kuten kaikessa perinteisessä tuuliseulonnassa, myös Stonefexiä ennen syötteestä on seulottava hienoaines pois, joten laite on suunniteltu syötettäväsi suoraan seulan ylitekuljettimelta. Mitä kapeampi palakokojakauma on, sitä tarkemmin erottuminen tapahtuu. Melko hyviä tuloksia saatiin kuitenkin myös tilanteissa, jossa palakokojakauma oli laaja, esim. 20–300mm.

Kyseessä oli nimensä mukaisesti testikiertue, joten eroteltavana materiaalina oli paljon muutakin kuin tavanomaista kiveä sisältävää kantomursketta.
Heinolassa Kuusakoski Oy:llä kokeiltiin useampaa romunkierrätyksessä syntyvää jaetta, kuten ei-magneettista rejektiä, ns. fluffia. Tarkat tulokset eivät ole julkisia, mutta silminnähtävä ero jakeissa oli. Paras tulos saatiin kun painavasta rakennusjätejakeesta eroteltiin pois orgaaninen roska; kiviainesmainen raskasjae puhdistui käytännössä täysin. Syötteissä, jossa eroteltavien jakeiden ominaispainoero oli vähäinen, saatiin aikaiseksi vain kohtalaista luokittumista.

Mustankorkealla edellä mainitun tukiainespuun roskapuhdistuksen lisäksi saatiin aivan erinomaisia tuloksia ns. kantopaskan eli kivien, puun ja maa-aineksen erottelussa. Hienoaines seulottiin ensin tehokkaasti Komptech MUSTANG -rumpuseulalla. Sen jälkeen, kun säädöt oli saatu kohdalleen, Stonefex erotti kiviaineksen niin, että joukossa oli vain muutamia prosentteja puuta. Tämä on erittäin käyttökelpoinen ominaisuus, jos halutaan hyödyntää raivatuilta metsäalueilta, energiapuuterminaaleilta ja sahoilta jääviä jäännöskasoja!

Mustankorkealla kokeiltiin lopuksi myös karkean, poltettavan rakennusjätteen erottelua. Tämä materiaali oli liian karkeaa eikä soveltunut laitteelle kovinkaan hyvin, mutta osoitti, että paljon on painavia epäpuhtauksia sellaisessa jätejakeessa, jossa niitä ei varsinaisesti kuuluisi olla. Jos prosessi alkaisi esimurskauksella esim. TERMINATOR-jätemurskaimella, olisi tulos oletettavasti hyvä.

Stonefex erottelemassa jäännösmaata Ämmässuolla, vasemmalla näkyy puhdistunutta puuta, alla oikealla Roni Järvensivu tarkastelee puhdistunutta kiviainesta

Vastaavia materiaaleja, eri syöteko’oissa, eroteltiin myös HSY:llä Ämmässuolla ja hyvät tulokset saatiin ongelmitta toistettua. Ilahduttavaa oli, että erittäin paljon pakkausmateriaaleja ja muita roskia sisältävä tukiainespuu saatiin hyvin puhdistettua:
”Laite toimi hienosti biopuolella kompostin seulonnassa erottaen ylitteestä kiven ja isommat puukappaleet yhdeksi jakeeksi ja muovin sekä pienet puut toiseksi jakeeksi”, kertoi HSY:n valvontateknikko Roni Järvensivu ja jatkoi: ”Viherpuolella saimme hyvin kantorejektistä kivet ja puut erilleen … Kantojen rejektiin laite on erinomainen, tuottaa puhtaat ja selkeät jakeet, ja toimii ilman ongelmia”.

Täysin uusi käyttökohde testattiin Saint-Gobainin Kirkkonummen tehdaspihalla, missä syöte oli murskattua ja rumpuseulottua Gyproc-kipsilevyä. Tasakokoisella murskeella säädöt onnistuttiin virittämään kohdalleen ja Stonefex erotti mallikkaasti kipsilevyn paperia kipsistä.

Vasemmalla fluffin tuuliseulontaa Heinolassa, oikealla roskista puhdistettua kiviainesta Jyväskylässä

Stonefexissa on puhaltimen lisäksi tehokas imupuhallin, jolla erottelukammion ilmavirtaus optimoidaan. Samalla se kerää putkea pitkin verkolla peitetylle lavalle kevyttä leijujaetta.