Terex Washing Systems tarjoaa laajan valikoiman laitteita erilaisiin mineraalien pesusovelluksiin. Aggwash erottelee kevyet roskat sekä magneettiset metallit ja pesee muut talteen otettavat kiviainesjakeet. Kapasiteetti voi olla jopa 60 tonnia tunnissa kun materiaalijakauma syötettävässä materiaalissa on sopiva suhteessa haluttuihin tuotteisiin. Aggwash voidaan valita erilaisilla varusteilla ja niistä riippuen voidaan tuottaa jopa 5 erilaista myytävää lajiketta sekä kierrätysmetallit.

Aggwash 60 -laitosten merkittäviä ominaisuuksia on modulaarisuus, jonka vuoksi laitteet on nopeasti käyttöön otettavissa siirron jälkeen, eli laitos on kasattavissa jopa yhdessä päivässä. Ne ovat esimerkiksi putkitettu ja kaapeloitu valmiiksi, liittimet kiinni ja menoksi -periaatteella. Laitteet ovat kokonaan sähkökäyttöisiä ja toiminnot on keskitetty samaan ohjauspaneeliin.

Aggwash 60 -koneet koostuvat seuraavista pääkomponenteista: esiseula, Powerscrub 60 -kivipesuri, roskaseula, pesuseula, FM 60 -hiekkapesuri sekä kuljettimet valmiille lajikkeille. Nämä kaikki tulevat yhteiselle rungolle ja lisävarusteena on saatavissa vielä paljon erilaisia laitteita sovelluksesta riippuen.

Mineraalien pesussa vesi ja lähinnä sen riittävyys ovat aina merkittäviä kysymyksiä, Aggwash käyttää vettä käsiteltävästä materiaalista riippuen 100-200 m3/h. Vesi voidaan kierrättää perinteisten allasratkaisujen avulla tai siihen voidaan valita nopeutettuja selkeytysmenetelmiä ja jopa täysin suljettu kierto. TWS ammattilaiset mitoittavat nämä ratkaisut aina tapauskohtaisesti. Yksi huomionarvoinen seikka on, että veden kulutus- ja käyttömäärät poikkeavat toisistaan huomattavasti riippuen käsiteltävistä materiaaleista sekä selkeytysmenetelmistä.

Nykyaikana tällä alalla puhutaan paljon ekologisuudesta ja kiviaineksen kierrättäminen on myös ekoteko. Meillä Suomessa kivestä ei ole varsinaisesti pulaa mutta suurissa kaupungeissa maankaatopaikoista sitäkin enemmän ja puhtaita kiviaineksia joudutaan kuljettamaan kaukaakin. Tässä on yksi hyvä mahdollisuus jalostaa jätteestä puhtaita raaka-aineita ja tuottaa lisäarvoa ekologisesti. Kiviaineksien pesussa ei käytetä mitään pesuaineita vaan kiviä käytännössä hierretään mekaanisesti toisiaan vasten ja huuhdellaan vedellä.

Lisätietoja Mikalta 050 456 8142