Kasakuljettimien käyttö yleistyy joka puolella maailmaa. Niiden edut ovat ylivoimaisia verrattuna kauhakuormaajien käyttökustannuksiin. Kuljettimien käyttö vähentää polttoaine-, työvoima- ja huolto- sekä varaosakustannuksia. Polttoainekustannukset ovat vähentyneet joissain vertailuissa jopa 50% verrattuna pyöräkuormaajien ja kuorma-autojen polttoainekuluihin. Mikäli kuljetin voidaan asentaa niin että se kasaa suoraan siihen paikkaan, josta lopputuotteet lastataan eteenpäin, yksi siirtovaihe jää kokonaan välistä pois.

Materiaalin laatu säilyy parempana, kuljettimien mukana lopputuotteeseen ei tule esim. ylimääräistä maa-ainesta. Kauhakuormaajan pyörien mukana materiaaliin sekoittuu väkisinkin hienoainesta, kun kauhakuormaaja joutuu ajamaan kasalle mahdollisimman ylös jotta kasakorkeutta saataisiin nostettua. Kuljettimen kanssa tätä ongelmaa ei ole.

Pölyn ja melun määrä vähenee edestakaisen liikenteen vähentyessä, samoin tapaturmariskit pienenevät. Murskien ja seulojen syöttökorkeudet ovat rajalliset, kasakorkeus vaihtelee yleensä reilusta 3 metristä 5-6 metriin. Kasakuljetinta käyttämällä kasakorkeudeksi saadaan esim. Powerscreen  CT80:llä 10,34m.

Vertailussa Powerscreen Maxtrak 1300 -murska yksin ja Powerscreen CT80 -kuljettimen kanssa: 

1300 Maxtrakin kuljettimen kasakorkeus on 3,4m, syötettävän kasan maksimitilavuus 72 m3 ja paino 115,2 t (tiheys 1,6t/m3) Murskan kapasiteetti tässä esimerkissä 250t/h. Kauhakuormaajana Catepillar 972M, 4m3:n kauha.

  • Murskan kuljettimen alle muodostuva kasa pitäisi tyhjentää kauhakuormaajalla puolen tunnin välein, eli kauhakuormaajan pitää käydä kasalla 39 kertaa tunnin aikana, 92 sekunnin välein jotta kasa pysyy tarpeeksi pienenä.
  • Powerscreen CT80 -kasakuljettimen kasakorkeus 22 asteen kulmassa 9,49m, max. kapasiteetti 1575m3, jolloin kasan koko 1,6t/m3 tiheydellä on 2520 tonnia. Kuljettimen syöttämä kasa täyttyy 6 tunnin 18 minuutin kuluttua.
  • CT80 -kasakuljettimen kasakorkeus 24 asteen kulmassa 9,92m, jolloin syötettävän kasan maksimikoko 1805m3 ja paino 2888t. Kuljettimen syöttämä kasa täytttyy 11 tunnin 33 minuutin kuluttua murskaamisen aloittamisesta.
Kustannukset kauhakuormaaja vs kuljetin:
Caterpillar 980K Shovel Powerscreen CT80
Polttoaineen kulutus (litraa/tunti) * 35 4.4
Polttoainekustannukset / tunti ** 22,75 € 2,86 €
Polttoainekustannukset / 10h vuoro 227,50 € 28,6 €
Tarvittavat henkilötyötunnit / 10h 10 0.4
Työvoimakustannukset / 10h vuoro 120€ 4,8 €

* Luvut saatu louhostestikohteista    ** Polttoaineen hinta 0.65 c/litra   *** Konekuskin palkka 12e /h

Caterpillar 980K Shovel Powerscreen CT80
Polttoaine- ja palkkakust/ vuosi 10h / pv  * 99 040 € 9 519€
Operaattorin kustannukset / tunti

( polttoaine + palkka) *

34,75 € 3,34 €

*Laskelmat perustuvat 285 työpäivään vuodessa

Kasakorkeuksien kasvaessa koneita voidaan käyttää maksimikapasiteetilla. Tuotannon lisääminen 10 prosentilla 250 tonnin laitoksella tuottaa ylimääräisen 71 250 tonnia materiaalia vuodessa perustuen 10 tunnin vuoroon / 285 työpäivävuoteen.

Lisätietoja https://vimelcopro.wpengine.com/tuotteet/kuljettimet/  tai Siskolta 040 756 0490