Vimelco on menestyksekkäästi tuonut englantilaisen Master Magnetsin magneettierottimia Suomen markkinoille jo vuodesta 1996. Pääosalle asiakkaistamme tuttuja ovat myydyimmät laitetyypit eli päältä erottelevat PCB-magneettierottimet ja metallien maasta keräämiseen tarkoitetut MasterSweep-magneettilakaisimet. Mutta mitä muuta tuotevalikoimasta löytyy?

Mastermag MasterSweep - trukkikäyttöinen magneettilakaisin

Magneettilakaisimella saadaan kerättyä naulat, rautalangat, ruuvit yms. nopeasti laajoilta alueilta.

Tavallisissa hihnamagneettierottimissakin on eri vaihtoehtoja käyttökohteen mukaan. Kestomagneettiin perustuvan PCB-magneetin saa myös kompaktina C-mallina, jossa rakenne on tehty mahdollisimman kevyeksi, jotta se soveltuisi hyvin mobiilikoneiden hihnalle asennettavaksi. QBC-magneettierottimen hihnan vaihto on tehty mahdollisimman nopeaksi. Se siis sopii paikkaan, jossa huoltokatkosten on oltava mahdollisimman lyhyitä tai joissa työskentely on hankalaa.
Sähkömagneettiin perustuvan tavallisen öljyjäähdytteisen OCW-magneetin lisäksi tarjolla on öljyttömiä ElectroMax-sarjan hihnamagneettierottimia, jotka ovat kooltaan matalampia.
Kaikki mallit ovat lujarakenteisia ja suojattuja metallien iskuilta.

Mastermag PCB-QBC -hihnamagneettierotin

PCB QBC -magneetin hihna voidaan vaihtaa sivulta nopeasti

Muut normaaliin magneettiin perustuvat magneetit

Rumpumagneetissa pyörivän rummun sisällä on magneettinen sektori, joka saa rautametallit kulkemaan rummun viemänä erilleen muusta materiaalivirrasta ja irtoamaan kohdassa, missä magneettisektori loppuu. Koska materiaali kulkee hyvin lähellä magneettisektoria, erottelu on erityisen tehokasta. Rakenteellisesti rumpu sopii hyvin tilanteisiin, jossa magneettisen metallin osuus on suuri. Rumpumagneetteja käytetään myös märkäerottelussa.

Riippumagneetti on kuljettimen päälle asennettava hihnaton magneettierotin, joko kesto- tai sähkömagneettiin perustuva. Se on järkevä ratkaisu silloin, kun käsiteltävän materiaalin joukossa on rautametalleja vain hyvin satunnaisina epäpuhtauksina.

Luotimagneettierotin

Hihnapyörämagneetti tarkoittaa kuljettimen magneettista vetorumpua. Kun tiedämme kuljettimen vetorummun ja sen akselin mitat, voidaan tällainen erotin toimittaa. Se on erityisen hyvä poistamaan hihnan materiaalipatjan alle jäänyttä hienokokoista rautaa ja terästä.

Luotimagneettierotin asennetaan putkessa kulkevalle materiaalille, jolloin keskellä oleva magneettiluoti kerää metallit. Luoti on kiinni avautuvassa luukussa, joten se on helppo puhdistaa luukku avaamalla. Vastaavasti toimii ritilämagneetti.

Lisäksi valikoimassa on esimerkiksi hienojakeisten mineraalien erotteluun tarkoitettuja, erotteluteholtaan säädettäviä indusoivia rullamagneetteja ja magneettikiekkoerottimia.

Pyörrevirtaerotin 

Bunting-Mastermag ECS -pyörrevirtaerotin tyypillisenä toimituksena sisältää tärysyöttimen, erotinhihnan, erotinroottorin ja jakokammion säätölevyllä, jämäkkään teräsrunkoon valmiiksi paketiksi kasattuna, sekä sähköohjauskaapin taajuusmuuttajineen. Laite voidaan myös lisävarustella normaalilla magneettirummulla magneettisen metallin erotteluun ennen pyörrevirtaerottelua.

Pyörrevirtaerotinta käytetään ei-rautametallien, kuten alumiinin, kuparin ja sinkin erotteluun muusta materiaalista. Materiaali kulkee täryltä kuljetinhihnalle yksikerroksisena patjana, hihnan päätyrummun sisällä pyörii suurella nopeudella (max. 3000 rpm) erotinroottori, jonka kehällä on voimakkaita, vuorottain S- ja N-merkkisiä magneettinapoja, peräti 24 kappaletta. Kun sähköä johtava kappale kulkee hihnan tuomana tähän nopeasti muuttuvaan kenttään, sen pintaan syntyy ”pyörrevirtoja”, jotka kehittävät ympärilleen oman magneettisen kentän. Ei-magneettisiin metalleihin syntyvä kenttä on vastakkainen roottorin kentän kanssa aiheuttaen repulsion eli hylkivän voiman, joka saa metallin hyppäämään poispäin hihnarummusta. Siksi se lennähtää kauemmas kuljettimen pudotuskohdasta kuin ei-metallinen materiaali ja voidaan erottaa jakolevyllä eri jakeeseen.

Bunting-Mastermag ECS -pyörrevirtaerotin

Laite itsessään on mekaanisesti melko yksinkertainen ja helppohuoltoinen. Erottimia tehdään sekä konsentrisella (samankeskisellä) kuin eksentrisellä (epäkeskisellä) erotinroottorilla.

Rosterierotin

Rosterierotin koostuu tärysyöttimestä ja ultrakorkean intensiteetin magneettivetorummun vetämästä hihnasta. Patentoitu hihnapyörämagneetti perustuu kaikkein tehokkaampaan neodyymi-rauta-boori-magneettiin, jossa kenttä lisäksi kohdentuu erottelupintaan. Tekniikalla voidaan erotella heikosti magneettista ruostumatonta terästä, joka ei erotu normaaleilla magneettierottimilla. Korkeasta teknologiasta huolimatta kyseessä on esimerkiksi induktiiviseen erottimeen verrattuna huomattavan edullinen laite.

Bunting-Mastermag-rosterierotin ruostumattoman teräksen erotteluun

HISC-malli on tarkoitettu palakoolle 10–50mm, suurirumpuisempi SSSC-malli 25–125mm palakoolle. Kapasiteetti on enimmillään noin 3 t/h, joten se sopii tyypillisesti käsittelyprosessien sivuvirroille.

Sähköstaattinen erotin

Tämä Bunting-Mastermagin kehittämä tekniikka on ainoa mahdollinen erottelutekniikka tietyille jakeille mineraali- ja kierrätysteollisuudessa eli silloin kun sähkönjohtavuuden avulla erotellaan hyvin hienojakoista materiaalia. Esimerkiksi voidaan erotella eristeitä (muovit) kuparista ja alumiinista tai sitten alumiinia kuparista. Lähtökohtien pitää olla kunnossa, eli partikkelikoon on oltava tasajakoinen ja väliltä 106µm–4mm, materiaalin kuivaa ja partikkelien liikuttava yhtenä kerroksena.

ElectroStatic Separator

Erottelutekniikka perustuu ajankohtaisesti koronapurkaukseen: Tärysyöttimeltä materiaali putoaa maadoitetulle pyörivälle rummulle, jonka pintaa ionisoiva elektrodi ”pommittaa”. Ionisointi saa partikkelit varautumaan ja niiden alle rumpuun muodostuu vastakkainen varaus. Hyvin sähköä johtavan partikkelin varaus kuitenkin purkautuu heti elektrodin jälkeen ja kappale irtoaa rummusta, eristävä partikkeli säilyttää varauksensa ja sähkömagneettinen vuorovaikutus pitää ne kiinni rummun pinnassa, kunnes rummun harja irrottaa ne rummun taakse.

Metallinilmaisimet

Metallinilmaisimet nimensä mukaisesti tunnistavat materiaalivirrassa kulkevan metallin, mallista riippuen rautametallin, ei-magneettisen metallin ja/tai ruostumattoman teräksen. Laitteita on niin putkessa kuin kuljettimella kulkevalle materiaalille.

Mastermag-metallinilmaisin

QTA-malin metallintunnistin voidaan asentaa hihnalle ilman hihnan katkaisua.

Master Magnets on nykyään osa amerikkalaista Bunting Magneticsia mutta tuotteet tehdään pääosin yhä Englannin Redditchistä.
Tuotesivuille tästä.

L.R. 2.10.2020 | Lisätietoja Laurilta: 050 4568143