Vimelco Oy toimitti Kymenlaakson Jäte Oy:lle sekalaisen jätteen lajittelulinjaston.

Olemassa olevaan halliin asennettu lajittelulinjasto pystyy prosessoimaan aiempaa huomattavasti moninaisempaa ja sekalaisempaa jätesyötettä, tuottaen lisää hyötykäytettäviä jakeita ja vähentäen merkittävästi kaatopaikalle menevää osuutta.

Keskeinen rooli toimitusketjussa oli Vimelcon itävaltalaisella päämiehellä, Komptech GmbH:lla. Keskeiset prosessilaitteet ovat Terminator-esimurskain, ballistinen erotin Ballistor ja CityEquip-yhtiön tuuliseula. Linjastossa siis yhdistyvät ballistinen sekä tuulierottelu, joita on toisinaan pidetty kilpailevina erottelutekniikoina.

Kymenlaakson Jätteen vanha murskauslinjasto jatkaa toimintaansa ja hoitaa uuden linjaston jälkimurskauksen. Syntyviin jakeisiin vaikutetaan myös kuljetinohjauksella. Kuljettimet valmisti suomalainen Ferroplan Oy.