Työkoneiden pakokaasujen päästörajoitukset ovat tasaisesti tiukentuneet.

Tier 4i / stage 3b – pakokaasujen päästömääräykset tulivat voimaan vuoden 2011 alusta murskaimissa käytettävään työkonemoottoreiden kokoluokkaan eli 130 – 560 kW. Tämän vuoden alussa EU:ssa astui voimaan Stage 3b -päästömääräys, Pohjois-Amerikassa vastaava Tier 4 Interim -määräys.

Stage 3b ja 2014 voimaan tuleva Stage 4 koskevat 56 – 130kW:n moottorilla varustettuja työkoneita ja asettavat hiukkas- ja typpioksidipäästöjen raja-arvot niin matalalle, että ne voidaan saavuttaa vain jäähdytettyjen pakokaasujen kierrätysjärjestelmä EGR:llä tai valikoivaan katalyyttiseen käsittelyyn perustuvalla SCR:llä. Kuorma-autoihin määräykset tulivat jo aiemmin, Euroopassa suositumpi on olllut AdBlue®-lisäaineen käyttöä edellyttävä SCR, Amerikassa EGR.

Sääntöjen mukaisesti konevalmistaja on voinut käyttää varastoon hankkimansa vanhan Euro 3a -standardin mukaiset moottorit loppuun. Näin tekee myös Komptech, mutta hyvänä jatkuneen murskainmenekin takia tämä varasto on ainakin suosituimman 328kW:n kokoluokan osalta käytetty tämän kesän myötä.
Komptech luottaa jatkossakin Caterpillar®-moottoreiden todistetusti korkeaan laatuun. Caterpillarin valinta on EGR, koska se ei vaadi ylimääräisen nesteen lisäämistä.

Powerscreen päätyi 130 -560 kW kokoluokassa valinnassaan SCR tekniikkaa käyttävään Scaniaan koska ensinnäkin sillä saavutetaan noin 15% parempi polttonestetalous kuin vaihtoehdolla. Toinen valintaan vaikuttanut erittäin tärkeä seikka murskaimien moottoreissa on jäähdytysjärjestelmä. SCR moottoreille riittää sama jäähdytysteho kuin aiemmillekin moottoreille kun taas EGR moottori olisi vaatinut 30-40% enemmän jäähdytystehoa joka ei ole ongelmatonta järjestää paikalliskäytössä. SCR moottorit sallivat myös huomattavasti suuremman polttoaineen rikkipitoisuuden joka sinällään ei ole ongelma Suomessa, koska meillä on korkealaatuiset moottoripolttoöljyt.

Pienemmässä 56-130 kW luokassa Powerscreen käyttää  jatkossakin EGR tekniikkaa käyttävää Caterpillaria. Tämä ei suuremmin vaikuta tuotteisiin koska tässä teholuokassa siirryttiin Caterpillar moottoreihin jo aiemmin ja konehuoneet suunniteltiin jo nykyisen päästötason mukaisten moottoreiden vaatimuksia ajatellen.

EGR-järjestelmässä (exhaust gas recirculation) osa pakokaasusta palautetaan moottorin imuilmaan. Vähäisempi happipitoisuus vähentää typen oksidien syntyä. Toisaalta nokihiukkasia syntyy enemmän, joten niitä varten järjestelmä tarvitsee suodattimen. Noki poistuu suodattimesta säännöllisellä poispalamisella. Tämä ei vaikuta moottorin käyttötehoon.

SCR-järjestelmässä (selective catalytic reduction) polttoaineen paloprosessi on normaali eikä lisääntynyttä nokea ole aiheuttamassa toimenpiteitä. Typen oksideja kuitenkin on yli raja-arvon ja niihin tarvitaan AdBlue-urealiuosta. Yksinkertaistetusti ureaa suihkutetaan pakokaasujen sekaan, jolloin ammoniakki reagoi typen oksideihin muuttaen ne vedeksi ja normaaliksi ilmakehän typeksi.

Järjestelmien paremmuudesta keskustelu on vilkasta, eikä yhtä totuutta asiaan ehkä koskaan saadakaan, koska paremmuus riippuu esimerkiksi kuormituksesta, minkä alaisena moottori toimii. Haluamme lisäksi muistuttaa, että moottori on vain yksi osa kokonaisuutta. Niin Komptechin kuin Powerscreenin murskaimissa ja seuloissa on monta muutakin asiaa totetutettu parhaalla mahdollisella tavalla, jotta käyttökustannukset olisivat alimmalla mahdollisella tasolla.