Tuotteemme

Vimelco tuo ratkaisut materiaalinkäsittelyyn

Alla ovat tuotteemme linkitettynä laitetyypettäin, vasemmalla päämiehen mukaan.

'Katso koneluettelo' -linkin taulukosta näet osan koneista taulukoituna valmistajan, laitetyypin ja käyttökohteen mukaan.
Kierrätysala-sarakkeen lyhenteet: Kierrätyspolttoaine yms. = REF, Kompostointi = BIO, Energiapuu = PUU, Rakennus- ja Purkujäte = C&D

Seulat

Murskaimet

Erottimet

Kuljettimet ja sekoitus

Pesu ja kuivaus

Muut